მიტანა & დაბრუნება

პროდუქციის მიტანა:

 • თბილისის მასშტაბით მიტანა ხორციელდება შეძენიდან 3-4 სამუშაო დღის ვადაში
  მიტანის ღირებულება 5 ლარი; 


 • რეგიონებში მიტანა ხორციელდება შეძენიდან 4-5 სამუშაო დღის ვადაში
  მიტანის ღირებულება - 7 ლარი

დაბრუნებისა და გაცვლის წესები:

 • ქვედა საცვლები (ქვედა საცვლებში არ მოიაზრება საცურაო კოსტიუმები) დაბრუნებას ან/და გაცვლას არ ექვემდებარება
 • ფასდაკლებით გაყიდული საქონელი გაცვლასა და დაბრუნებას არ ექვემდებარება
 • სალიკვიდაციო ფასით გაყიდული პროდუქცია არ ექვემდებარება გადაცვლასა და დაბრუნებას

საქონლის დაბრუნება:

 • საქონლის დაბრუნება შესაძლებელია მხოლოდ მიღებიდან 24 საათის განმავლობაში

დაბრუნებისთვის წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 1. ნივთი ჩაუცმელ მდგომარეობაში
 2. შესყიდვის დამადასტურებელი ორიგინალი ჩეკი
 3. წინასწარ უნდა შეავსოთ გაცვლისა და დაბრუნების ფორმა

 საქონლის გაცვლა:

საქონლის გაცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იგივე ან მეტი ღირებულების საქონელში (შესაბამისი ნაშთის არსებობის შემთხვევაში) მიღებიდან 5 დღის განმავლობაში.

გაცვლისთვის წარმოდგენილი უნდა იყოს:

 1. ნივთი ჩაუცმელ მდგომარეობაში
 2. შესყიდვის დამადასტურებელი ორიგინალი ჩეკი
 3. წინასწარ უნდა შეავსოთ გაცვლისა და დაბრუნების ფორმა

ონლაინ შეძენილი ნივთების გადაცვლა და დაბრუნება შესაძლებელია საკურიერო მომსახურებით ან პირდაპირ, ფილიალში.

საკურიერო მომსახურების გამოყენებისას, მომხმარებელი იხდის მიტანის ღირებულებას, თბილისიდან - 5₾ და რეგიონებიდან - 7₾.

ფილალი მდებარეობს თბილისში, აღმაშენებლის #91-ში

პროცედურა ხორციელდება „საქართველოს კანონის მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ“ მიხედვით